Καλλιέργεια Καρπουζιού 2018

Πάνω από 1500 στρέμματα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με καρπούζι στην περιοχή ευθύνης του Β Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου το 2018 με το 90% να είναι πρώιμες φυτεύσεις. Ελάχιστη η διαφοροποίηση από το 2017 ως προς την έκταση αλλά με μείωση των υβριδίων τύπου βαρέλας.

Γράφημα καλλιεργειών 2013 – 2017